NFU - RI&E

Hier vindt u de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De NFU heeft een branchespecifiek digitaal RI&E-instrument ontwikkeld. Doordat met dit instrument gemotiveerd prioriteiten worden gesteld is de RI&E een inspirerend vertrekpunt om medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk te houden.

Dit RI&E-instrument is beschikbaar voor medewerkers van UMC's die een account hebben gekregen via de contactpersonen in hun eigen UMC.

U kunt via START inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u via een e-mail heeft gekregen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit bij uw contactpersoon weer opvragen.

Algemene informatie over de RI&E kunt u vinden in de Arbocatalogus.

Wij horen graag over uw ervaringen met dit instrument. Uw ervaringen zijn een stimulans om het instrument doelgericht te blijven verbeteren. Onder 'Contact' kunt u die aan ons doorgeven.

RI&E

PLANNING en BEHEER

Ieder UMC heeft contactpersonen die leidinggevenden ondersteunen bij het opstarten en uitvoeren van een RI&E. Zij zetten het instrument klaar in de samenstelling die is besproken, zodat er doelmatig kan worden gewerkt. Daarna kunnen de bevoegde personen inloggen op hun eigen RI&E.

De vaste RI&E contactpersonen van een UMC loggen in via deze START knop.

PLANNING en BEHEER

Contact

Indien u vragen heeft over het uitvoeren van de RI&E kunt u terecht bij de contactpersonen in uw eigen UMC. De contactpersonen van uw UMC kunt u vinden via de Arbocatalogus.

Indien u kunt inloggen op NFU-RI&E, vindt u linksonder de knop I met e-mailadressen waarmee u de contactpersonen van uw UMC kunt benaderen.

Wilt u graag meer weten van de RI&E van uw afdeling? Vraag dan uw leidinggevende om meer informatie.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de RI&E en horen graag verbetertips. Hieronder kunt u die aan ons doorgeven. De Arbocatalogus werkgroep RI&E pakt uw signalen op om het instrument te verbeteren.

Wilt u in de e-mail ook uw naam, functie, UMC en afdeling vermelden?